Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

De gastenkamers zijn eigendom van, en worden beheerd door Annick Verreckt, B&B Casa della Nonna, de beheerder/gastvrouw genoemd. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.

Deze Algemene Voorwaarden / huisregels zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Casa della Nonna. Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

Onze B&B is minder geschikt voor (kleine) kinderen.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten in de B&B.

 

Reservering

Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij B&B Casa della Nonna zal overnachten. De kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen in de kamer te overnachten en/of te verblijven. Dit aantal geldt ongeacht de leeftijd van degene die in de kamer verblijft. Bij het overtreden van de op het reserveringsformulier aangegeven en/of maximale bezetting zal B&B Casa della Nonna per overtreding 100% van het op dat moment geldende overnachtingstarief in rekening brengen, bovenop de reeds verschuldigde verblijfskosten.

De gastvrouw kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden / huisregels en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Casa della Nonna ontzeggen en/of weigeren, zonder verdere mededeling of reden en zonder tegemoetkoming van de verblijfskosten. De reservering kan via de site CasadellaNonna.be, de site Booking.com, mondeling, telefonisch of per e-mail worden aangegaan. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van de reservering. Na betaling van uw boeking is uw reservering definitief.

 

Tarieven

De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op onze website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B Casa della Nonna is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. Het is bij een tweepersoonsreservering niet mogelijk dat slechts één van de twee gasten het ontbijt boekt.

 

Annulering

Indien u spijtig genoeg niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 50% van het saldo als vergoeding verschuldigd. Bij annulering op de dag zelf is 100% van het saldo verschuldigd.

 

Inchecken

Inchecken gebeurt in principe vanaf 17:00 uur. In overleg met de gastvrouw kan een andere tijd worden afgesproken. Inchecken gebeurt bij voorkeur voor 22:00 uur.
Geeft u in ieder geval uiterlijk één dag vóór aankomst aan hoe laat u ongeveer verwacht aan te komen. Zo is er zeker iemand aanwezig en hoeft u niet onnodig te wachten. U kunt in overleg ook eerder arriveren, om alvast uw bagage neer te zetten en de sleutel op te halen.

 

Uitchecken

Uitchecken kan tot 11:00 uur op de dag van vertrek. Afhankelijk van de bezetting, kan in overleg met en na toestemming van de een andere uitchecktijd worden afgesproken.

 

Respect voor de buren

B&B Casa della Nonna is gelegen in het centrum van Diest. Wij verzoeken onze gasten vriendelijk om geen overlast te veroorzaken. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden.

 

Bezoekers

Indien u gasten wenst te ontvangen, dient u de gastvrouw hiervan vooraf in kennis te stellen.

 

Huisdieren

Kleine huisdieren zijn toegestaan in overleg met de gastvrouw.

 

 

 

Sleutelbeheer

Bij aankomst ontvangt u van de gastvrouw één sleutelkaart (voor de poort) en een sleutel (voor uw kamer). U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf. Bij het uitchecken graag de sleutels weer inleveren bij de gastvrouw. Bij verlies van een sleutelkaart zijn we genoodzaakt 50,00€ in rekening te brengen.

 

Bedlinnen en badtextiel

Bij uw verblijf worden handdoeken, bedlinnen en badjassen voorzien en naar wens verschoond. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Parkeren

Uw auto kan u parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen van de stad Diest. Fietsen kan u gratis parkeren in onze overdekte koer. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade aan uw vervoermiddel. Parkeren is op eigen risico.

 

Roken

Het is verboden te roken in de woning/gastenverblijven van B&B Casa della Nonna. U kunt roken op de (deels overdekte) koer of in de tuin, mits anderen hier geen last van hebben en de veiligheid niet in gevaar komt. Het misbruik maken van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van rookmelders is niet toegestaan.

 

Alcohol en drugs

Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Het is bij B&B Casa della Nonna verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.

 

Internet

B&B Casa della Nonna biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van B&B Casa della Nonna als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft B&B Casa della Nonna het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

 

 

Schade

B&B Casa della Nonna is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal die u heeft of ondervindt tijdens uw verblijf bij B&B Casa della Nonna .
Mocht er tijdens uw verblijf schade worden veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, dient u de gastvrouw hiervan op de hoogte te stellen. De beheerder van de B&B is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke goederen en persoonlijk letsel.